Knihovna libdatovka

Stručný popis

Knihovna libdatovka je knihovna poskytující přístup k rozhraní Informačního systému datových schránek (ISDS) pro aplikace třetích stran. Tato knihovna je použita aplikací Datovka pro komunikaci s ISDS.

Knihovna je napsána v jazyce C a je distribuována pod licencí GNU LGPL verze 3.

Libdatovka vychází k knihovny libisds, kterou rozšiřuje o další funkce, jež libisds postrádá. Libdatovka vznikla z nutnosti. Snažili jsme se aktivně přispívat do vývoje a údržby libisds. Její správce ale nedokázal v pro nás přijatelných časech začleňovat navrhované změny a vývoj libisds dlouhodobě stagnoval. Tato situace se pro nás stala neudržitelnou a začala ohrožovat vývoj projektu Datovka.

Opravy případných chyb se budeme snažit uvolňovat zpět i do původní libisds. Aktivní vývoj nových funkcí však budeme omezovat už jen na libdatovku.

Díky všem, kteří přispěli a stále přispívají do vývoje libisds. Děkujeme tvůrci libisds za to, že knihovnu vytvořil a poskytl pod svobodnou licencí.

Ke stažení

Knihovna libdatovka je k dispozici ve verzi 0.6.2.

Vývoj a dokumentace

Knihovnu hodláme vyvíjet a doplňovat o další funkce. Naším cílem ale není udržovat kompatibilitu s libisds. Stávající rozhraní plánujeme dále podle vyvstávajících potřeb upravovat.

Zdrojové soubory knihovny jsou k dispozici ve veřejném Git repozitáři.

git clone https://gitlab.nic.cz/datovka/libdatovka.git

Webové procházení repozitáře: https://gitlab.nic.cz/datovka/libdatovka/tree/master

Knihovna libdatovka je závislá na knihovnách:

Dokumentaci naleznete ve zdrojových souborech knihovny. Další dokumentace:

Hlášení chyb

Chyby v můžete hlásit na emailovou adresu datovka@labs.nic.cz. Do předmětu zprávy prosím specifikujte, že se jedná o „libdatovku“.