iDatovka

Upozornění

Aplikace iDatovka již není na iTunes/AppStore dostupná ke stažení. Tato aplikace není udržována a je pravděpodobné, že díky změnám v ISDS již není funkční.

Poslední zveřejněnou verzí iDatovky je verze 2.5.3, kterou jsme vydali díky úpravě v ISDS ze dne 13.9.2015, kdy došlo ke změně certifikátů potřebných pro připojení k serveru ISDS.

Úvod

iDatovka je aplikace pro přístup k datovým schránkám ISDS pro telefony iPhone a tablety iPad. Umožňuje nastavit přístupové údaje pro více datových schránek a následně stahovat a číst příchozí i odchozí datové zprávy. Současná verze aplikace je určena jen pro kontrolu zpráv, není možné vytvářet a odesílat nové zprávy.

iDatovka je free software duálně licencovaný pod licencemi GPL 3.0 a Apache License 2.0.

iDatovka

Manuál

Při prvním spuštění aplikace je potřeba přidat schránky. Tapněte na ikonu ozubeného kolečka, tím vstoupíte do nastavení.

Nastavení aplikace - sekce schránky

Každá položka tabulky s výjimkou poslední je již nastavená schránka. Kliknutím na schránku můžete měnit její parametry.

Přidat schránku

Po kliknutí na tuto volbu bude zobrazen formulář s parametry schránky. Po jejich zadání se aplikace pokusí připojit k serveru datových schránek a zjistit jméno majitele schránky.

Účet je aktivní

Zde můžete deaktivovat účet. Tím způsobíte, že se nikdy nebude aktualizovat a nebude ani zobrazen na úvodní stránce s účty. Neaktivní účet zůstane jen v nastavení, jinde v aplikaci se nepoužije.

ID osoby

Tento parametr identifikuje datovou schránku. ID osoby je obvykle šestimístný identifikátor složený z číslic a malých písmen, například ph8648. V případě, že před ID osoby přidáte hvězdičku (*ph8648), bude aplikace používat zkušební server datových schránek.

Heslo

Heslo pro přístup k datové schránce.

Pojmenování schránky

Pokud chcete, můžete nastavit jméno schránky. Necháte-li volbu ve výchozím stavu (automatické pojmenování), použije aplikace jméno a příjmení majitele schránky, případně jméno firmy. Předpokladem pro použití jména majitele je úspěšné připojení k serveru datových schránek. Nepodaří-li se to, použije se jako jméno schránky ID osoby.

Nastavení aplikace - sekce předvolby

Nastavit PIN/Zrušit PIN

V tomto podmenu můžete zadat čtyřmístný PIN. Je-li pin nastaven, můžete ho zrušit. PIN je vyžadován při spuštění aplikace a při přepnutí aplikace z pozadí na popředí, nebyl-li zadán před kratší dobou než 5 minut.

Automatické načítání

Je-li tato volba zapnuta, spustí se automaticky aktualizace zpráv po spuštění a při každém přepnutí aplikace na popředí.

Odstranit dočasné soubory

iDatovka ukládá na paměťovou kartu telefonu pro každou schránku jméno majitele, seznam přijatých a odeslaných zpráv (bez příloh) a všechny přílohy, které byly staženy kliknutím na zprávu v seznamu. Tyto soubory můžete kdykoliv odstranit. Většinou se nejedná o destruktivní akci, neboť všechny údaje si iDatovka načte ze serveru při nejbližší aktualizaci či zobrazení detailů zprávy. V některých případech však již data ze serveru nelze znovu stáhnout, například vypršelo-li heslo, nebo vypršelo 90 dnů od doručení zprávy a ta byla ze serveru odstraněna. Tato volba by neměla být za běžných okolností potřeba. Jediné praktické využití pro běžného uživatele je uvolnění místa na kartě.

Schránky

Na této stránce je zobrazen seznam aktivních schránek. Pro každou schránku je zobrazen počet nepřečtených přijatých a počet nepřečtených odeslaných zpráv. Zpráva je přečtena tím, že na ní uživatel klikne v seznamu zpráv.

Na konci stránky je zobrazen toolbar, kde je tlačítko pro aktualizaci zpráv. Probíhá-li aktualizace, je v toolbaru zobrazena informace o průběhu. Neprobíhá-li aktualizace, je v toolbaru zobrazeno datum poslední aktualizace. Mají-li schránky rozdílná data aktualizací (například proto, že jedna ze schránek byla právě přidána), je zobrazeno nejnovější datum.

Seznam zpráv

Po kliknutí na přijaté, nebo na odeslané zprávy se zobrazí jejich seznam. Seznam je seřazený od nejnovější zprávy k nejstarší. Nové zprávy, na které nebylo dosud kliknuto, mají u sebe modrou kuličku. Po kliknutí na zprávu se objeví její detaily.

Detaily zprávy

V titulku je uveden počet přijatých či odeslaných zpráv a v závorce je počet nepřečtených. Vpravo je ikona pro přeposlání zprávy (včetně příloh, pokud se je podařilo stáhnout) emailem.

V detailech zprávy je uvedeno jméno odesílatele, jméno příjemce, věc a datum doručení, od kterého se počítají zákonné lhůty. Nakonec následuje seznam příloh.

Při zobrazení detailů nové zprávy začne aplikace automaticky stahovat její přílohy. Během stahování je zobrazen progress bar, po úspěšném dokončení operace se objeví seznam příloh. Po kliknutí na přílohu je zobrazen příslušný dokument, pokud je ve formátu zobrazitelném v integrovaném prohlížeči Safari.

Bezpečnost dat

Přenos dat

Přenos dat mezi iDatovkou a serverem datových schránek je šifrovaný pomocí TLS. Certifikát (a tím i identita) serveru datových schránek je ověřena pomocí veřejného klíče Public CA 2 certifikační autority Postsignum. Certifikát serveru musí být podepsán klíčem certifikační autority a musí obsahovat common name '*.mojedatovaschranka.cz'.

Ukládání dat

Hesla jsou uložena v zabezpečeném úložišti pomocí Keychain Services iOS frameworku Security. Ostatní údaje, tj. ID schránky, seznam zpráv a jejich obsah je uložen v obyčejných souborech. K obsahu těchto souborů se lze dostat pomocí jailbreaku přístroje, nebo prohledáním zálohy iTunes, není-li šifrovaná.

Autorizace použití aplikace

Autorizace se provádí PINem. PIN je uložen v nastavení aplikace. Teoreticky je možné ho zjistit prohledáním zálohy iTunes, není-li šifrovaná. Aplikace požaduje PIN vždy při spuštění nebo při přepnutí na popředí, nebyl-li zadán před delší dobou než 5 minut. Při neúspěšném zadání pinu dovolí aplikace další pokus po 3 sekundách.

Při přepnutí aplikace na pozadí si operační systém zapamatuje screenshot s obrazovkou aplikace. Při přepnutí zpět na popředí napřed zobrazí tento screenshot a pak teprve probudí aplikaci. Díky tomu vždy při přepnutí na popředí problikne obrazovka aplikace tak jak byla naposledy opuštěna uživatelem a pak teprve se objeví případná výzva k zadání PINu. Toto chování iPhonu a iPadu nelze z pozice vývojáře aplikace ovlivnit. Teoreticky tak může dojít k úniku dat, například byl-li v iDatovce otevřen důvěrný dokument.

Varování

CZ.NIC neručí za žádné škody způsobené používáním aplikace. Použití je na vlastní nebezpečí.

Zdrojové kódy

Zdrojové kódy lze procházet v GitLabu CZ.NIC Labs.