aDatovka (Datovka pro Android)

Datovka pro Android je mobilní aplikace pro přístup k datovým schránkám ze zařízení s operačním systémem Android verze 2.2 a vyšší. Aplikace umožňuje stahování příchozích a odeslaných zpráv a práci s jejich přílohami. Vytváření a odesílání zpráv není podporováno.

Upozornění

Dne 5.9.2017 došlo ke změně SSL certifikátu, který zabezpečuje komunikaci s klientskými aplikacemi. Kvůli této změně přestala Datovka pro Android fungovat.

Datovku pro Android již delší dobu neudržujeme a neplánujeme ji v budoucnu aktualizovat. Její distribuci jsme na Google Play ukončili. Doporučujeme přejít na novější mobilní Datovku.

CZ.NIC neručí za žádné škody způsobené používáním aplikace. Použití je na vlastní nebezpečí. V případě, že vaše zařízení má oprávnění root, je možné zneužít uložené heslo. Při přechodu mezi jednotlivými beta verzemi aplikace není zaručené zachování uložených zpráv.

Ke stažení

iDatovka

Návod k použití

Při prvním spuštění Vás uvítá dialog pro vytvoření nové schránky. Vstupními poli jsou přihlašovací jméno a heslo, zatržítko pod nimi udává, zda se má tento účet spojit s produkčním či testovacím prostředím služby Datové schránky. V případě, že tento dialog zavřete bez vytvoření nové schránky, je možné jej opět vyvolat klepnutím na ikonu tří teček v horní nabídce, pak na položku "Účty" a následně na ikonu hlavy se znakem plus.

Hlavní obrazovka

Dalším tlačítkem na hlavní obrazovce je přijetí nových zpráv (ikona dvou šipek). Jeho stisknutím provedeme synchronizaci účtu. V případě, že máme nastaveno více účtů, můžeme zvolit, zda chceme synchronizovat všechny účty, nebo pouze právě zobrazený. Zprávy ve složce "Odeslané" jsou označeny na levé straně piktogramem, který signalizuje zda příjemce již zprávu obdržel (ikona otevřené obálky) či nikoliv (ikona zavřené obálky). Nastala-li od poslední synchronizace změna stavu odchozí zprávy, je tato zpráva označena červeným pruhem.

Nabídkou umístěnou napravo od loga aplikace přepínáme aktuálně zobrazený účet. V menu pod ikonou tří teček dále najdeme položku "Nastavení", kde je možné zapnout ochranu spouštění aplikace PIN kódem. V případě jejího zapnutí je v menu zobrazena položka "Uzamknout", která aplikaci bezpečně ukončí.

Obrazovka detailu zprávy

V této obrazovce je možné stiskem tlačítka s ikonou dvou šipek aktualizovat stav právě zobrazené zprávy, nebo ikonou sponky stáhnout přílohy. Přílohy jsou zobrazeny v dolní polovině obrazovky, kliknutím na ně je vyvolána výchozí akce pro otevření daného typu souboru. Kliknutím na adresu příjemce/odesilatele je daná adresa vyhledána ve zvolené mapové aplikaci.

Obrazovka nastavení účtů

Zde je možné vytvářet (ikonou v pravém horním rohu) nové účty. Klepnutí na jakýkoli účet zobrazí jeho detaily, s možností změnit heslo (ikona klíče), nebo jej smazat (ikona odpadkového koše).

Zdrojové kódy

Datovka pro Android je svobodný software publikovaný pod licencí GPLv3. Zdrojové kódy lze procházet v GitLabu CZ.NIC Labs.

Aplikace využívá upravené verze následujících svobodných knihoven a částí programů: