libdatovka 0.1.0

Byla vydána libdatovka-0.1.0, vychází z doposud posledního vydání libisds-0.11.1, není s ním však plně kompatibilní.

Nové vlastnosti

Změny

Libdatovka se stává hlavní knihovnou pro komunikaci s Informačním systémem datových schránek (ISDS) v aplikaci Datovka. Libdatovku jsme vytvořili, protože do ní dokážeme rychleji doplňovat nové funkce a implementovat potřebné změny.

Děkujeme tvůrci libisds za to, že knihovnu vytvořil a poskytl pod svobodnou licencí. Také děkujeme všem přispěvatelům, kteří se podíleli na jejím vývoji.