Známé problémy aplikace Datovka 3

Datovka – známé problémy

Na této stránce naleznete seznam problémů na které můžete narazit při používání programu Datovka 3 a informace o možnostech nápravy.

Problémy s databází při umístění do adresáře synchronizovaného přes Dropbox

Synchronizační mechanismus Dropboxu bohužel koliduje se zápisy do databáze zpráv a dochází tak k jejímu poškození. V této chvíli doporučujeme neumisťovat databázové soubory Datovky do adresářů synchronizovaných přes Dropbox.

Na Mac OS X nelze vkládat český text

Integrace Datovky s nativním prostředím Mac OS X není ve verzích 2.0.2 a nižších příliš propracovaná. Od verze 2.1 je k vytváření balíčků použit nový postup, který řeší tento problém a zároveň přibližuje vzhled aplikace nativním aplikacím.

V prostředí Unity (např. Ubuntu Linux) nejsou zobrazeny některé ikony v menu

Unity obsahuje "chybu" (jedná se spíše o nekompatibilitu v technickém řešení), která způsobuje, že dodatečné ikony registrované aplikací nejsou správně aplikovány v menu. Tento problém se dá obejít vypnutím integrace menu s horní lištou. Pro jednu aplikaci toho lze dosáhnout jejím spouštěním s parametrem prostředí UBUNTU_MENUPROXY nastaveným na 0, tedy např. zadáním "UBUNTU_MENUPROXY=0 datovka" na příkazové řádce terminálu.

Od verze 2.1.0 jsou při instalaci z balíčků dodatečné ikony integrovány do systému a nemělo by tedy k tomuto problému již docházet.